آگهی استخدام اکستنشن کار در آرایشگاه

استخدام اکستنشن کار در آرایشگاه

1397-12-08

استخدام اکستنشن کار در آرایشگاه برای تکمیل کادر زیبایی. به صورت اجاره صندلی

استخدام اکستنشن کار در آرایشگاه برای تکمیل کادر زیبایی. به صورت اجاره صندلی

تهران جنت آباد شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی