آگهی استخدام کارمند خانم در کلینیک معتبر

استخدام کارمند خانم در کلینیک معتبر

1397-07-28

استخدام کارمند خانم در کلینیک معتبر با ساعت کاری 8 الی 17 و حقوق وزارت کاری به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در کلینیک معتبر با ساعت کاری 8 الی 17 و حقوق وزارت کاری به همراه بیمه

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی