آگهی استخدام مدیر پروژه

استخدام مدیر پروژه

1397-07-17

استخدام مدیرپروژه یک شرکت پیمان کاری به یک مدیر پروژه با سابقه15 سال نیاز منداست

استخدام مدیرپروژه یک شرکت پیمان کاری به یک مدیر پروژه با سابقه15 سال نیاز منداست

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی