آگهی استخدام حسابدار در شرکت الماس شرق

استخدام حسابدار در شرکت الماس شرق

1397-07-28

استخدام حسابدار در شرکت الماس شرق با دو سال سابقه کار و ضامن معتبر حقوق مطابق قانون کار

استخدام حسابدار در شرکت الماس شرق با دو سال سابقه کار و ضامن معتبر حقوق مطابق قانون کار

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی