آگهی استخدام موتورسوار جهت پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت پیک موتوری

1397-12-07

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب جهت پیک موتوری با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب جهت پیک موتوری با درآمد خوب و زنگ خور بالا

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی