آگهی استخدام نظافتچی خانم برای محل کار بصورت هفتگی

استخدام نظافتچی خانم برای محل کار بصورت هفتگی

1397-12-07

استخدام نظافتچی خانم برای محل کار بصورت هفتگی

استخدام نظافتچی خانم برای محل کار بصورت هفتگی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی