آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1397-12-07

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت کاله با درآمد خوب و مزایا

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت کاله با درآمد خوب و مزایا

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی