آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1397-12-07

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در پیک موتوری سیمرغ با درآمد خوب و مزایا

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در پیک موتوری سیمرغ با درآمد خوب و مزایا

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی