آگهی استخدام کارگر ساده برای رستوران

استخدام کارگر ساده برای رستوران

1397-12-07

استخدام کارگر ساده برای رستوران با محل خواب و غذا

استخدام کارگر ساده برای رستوران با محل خواب و غذا

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی