آگهی استخدام خدمه برای کارهای منزل و درست کردن غذا

استخدام خدمه برای کارهای منزل و درست کردن غذا

1397-12-07

استخدام خدمه برای کارهای منزل و درست کردن غذا

استخدام خدمه برای کارهای منزل و درست کردن غذا

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی