آگهی استخدام خواننده در استودیو

استخدام خواننده در استودیو

1397-12-07

استخدام خواننده در استودیو با تست صدای رایگان.با همکاری در همه مراحل ساخت آهنگ.

استخدام خواننده در استودیو با تست صدای رایگان.با همکاری در همه مراحل ساخت آهنگ.

کرج شهر جدید اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی