آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1397-12-07

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت همکاری در ساخت سریال نمایش خانگی.تماس از 10 تا 19

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت همکاری در ساخت سریال نمایش خانگی.تماس از 10 تا 19

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی