آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1397-12-07

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت شرکت در مسابقه استعدادیابی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت شرکت در مسابقه استعدادیابی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران بهجت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی