آگهی استخدام فروشنده لوازم ناخن

استخدام فروشنده لوازم ناخن

1397-07-28

استخدام فروشنده خانم جهت فروش لوازم ناخن در محدوده امام زاده حسن با سن حداکثر 25 ساعت کار 12 الی 7 شب می باشد.

استخدام فروشنده خانم جهت فروش لوازم ناخن در محدوده امام زاده حسن با سن حداکثر 25 ساعت کار 12 الی 7 شب می باشد.

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی