آگهی استخدام میکاپ کار در آرایشگاه

استخدام میکاپ کار در آرایشگاه

1397-12-07

استخدام میکاپ کار حرفه ای و دارای مشتری در آرایشگاه شیک و زیبا

استخدام میکاپ کار حرفه ای و دارای مشتری در آرایشگاه شیک و زیبا

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی