آگهی استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان

1397-12-07

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان. مسلط به امور جراحی- لیپتوماتیک - پروتز ها...

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان. مسلط به امور جراحی- لیپتوماتیک - پروتز ها...

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی