آگهی استخدام برنامه نویس در مجموعه توسعه نیاک

استخدام برنامه نویس در مجموعه توسعه نیاک

1397-12-06

استخدام برنامه نویس در مجموعه مجاز. با تسلط به دات نت- restful api - html - angular -android - ios. ارسال رزومه به : ciscom@my.com

استخدام برنامه نویس در مجموعه مجاز. با تسلط به دات نت- restful api - html - angular -android - ios. ارسال رزومه به : ciscom@my.com

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی