آگهی استخدام پیک موتوری جهت تحویل غذا

استخدام پیک موتوری جهت تحویل غذا

1397-07-28

استخدام پیک موتوری جهت تحویل غذا در شیفت ظهر با حقوق مناسب و یک وعده ناهار .

استخدام پیک موتوری جهت تحویل غذا در شیفت ظهر با حقوق مناسب و یک وعده ناهار .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی