آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

1397-12-06

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی با حقوق 1/500 م در محدوده پونک

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی با حقوق 1/500 م در محدوده پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی