آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی بی سیم

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی بی سیم

1397-12-06

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی بی سیم 1424 با زنگ خور عالی و درآمد بسیار خوب

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی بی سیم 1424 با زنگ خور عالی و درآمد بسیار خوب

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی