آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیک

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیک

1397-12-06

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیک در محدوده میدان ولیعصر

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیک در محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی