آگهی استخدام منشی خانم در رستوران زنجیره ای تله پیتزا

استخدام منشی خانم در رستوران زنجیره ای تله پیتزا

1397-12-06

استخدام منشی خانم در رستوران زنجیره ای تله پیتزا به صورت شیفتی با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در رستوران زنجیره ای تله پیتزا به صورت شیفتی با حقوق وزارت کار

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی