آگهی استخدام راننده با نیسان مسقف

استخدام راننده با نیسان مسقف

1397-12-06

استخدام دو نفر راننده با نیسان مسقف جهت حمل و تحویل نان با درآمد خوب

استخدام دو نفر راننده با نیسان مسقف جهت حمل و تحویل نان با درآمد خوب

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی