آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

1397-12-06

استخدام تعدادی راننده منظم و خوش برخورد جهت کار در تاکسی سرویس با محیطی گرم و صمیمی

استخدام تعدادی راننده منظم و خوش برخورد جهت کار در تاکسی سرویس با محیطی گرم و صمیمی

اهواز کوی انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی