آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فنی مهندسی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت فنی مهندسی خصوصی

1397-07-28

استخدام منشی خانم در شرکت فنی مهندسی خصوصی با حقوق مکفی سن بین 20 تا 30 سال مسلط ب کامپیوتر

استخدام منشی خانم در شرکت فنی مهندسی خصوصی با حقوق مکفی سن بین 20 تا 30 سال مسلط ب کامپیوتر

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی