آگهی استخدام صندوقدار آقا در فروشگاه ابزار یراق

استخدام صندوقدار آقا در فروشگاه ابزار یراق

1397-12-06

استخدام صندوقدار آقا مسلط به امور صندوقداری میانسال و با اخلاق در فروشگاه ابزار یراق

استخدام صندوقدار آقا مسلط به امور صندوقداری میانسال و با اخلاق در فروشگاه ابزار یراق

تهران حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی