آگهی استخدام راننده با وانت آریسان یا پراید مسقف

استخدام راننده با وانت آریسان یا پراید مسقف

1397-12-06

استخدام تعداد 20 نفر راننده منظم با وانت آریسان یا پراید مسقف جهت کار در یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر با شرایط خوب

استخدام تعداد 20 نفر راننده منظم با وانت آریسان یا پراید مسقف جهت کار در یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر با شرایط خوب

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی