آگهی استخدام مستخدم خانم برای نظافت آرایشگاه زنانه

استخدام مستخدم خانم برای نظافت آرایشگاه زنانه

1397-12-06

استخدام مستخدم خانم برای نظافت آرایشگاه زنانه تمام وقت

استخدام مستخدم خانم برای نظافت آرایشگاه زنانه تمام وقت

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی