آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1397-12-06

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی هما با محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی هما با محیطی آرام

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی