آگهی استخدام گرافیست در دفتر چاپ

استخدام گرافیست در دفتر چاپ

1397-12-06

استخدام گرافیست خانم در دفتر چاپ.مسلط به فتوشاپ -کورل - امور چاپی. نیمه وقت یا تمام وقت

استخدام گرافیست خانم در دفتر چاپ.مسلط به فتوشاپ -کورل - امور چاپی. نیمه وقت یا تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی