آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1397-12-06

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس پگاه با زنگ خور خوب و محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس پگاه با زنگ خور خوب و محیطی منظم

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی