آگهی استخدام جوشکار ساختمانی

استخدام جوشکار ساختمانی

1397-12-06

استخدام جوشکار ساختمانی نیمه ماهر

استخدام جوشکار ساختمانی نیمه ماهر

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی