آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1397-12-06

استخدام کارگر ساده ساختمانی جهت نصب رابیتس و آشنا به جوشکاری . حقوق یا بصورت روزانه یا دستمزدی.

استخدام کارگر ساده ساختمانی جهت نصب رابیتس و آشنا به جوشکاری . حقوق یا بصورت روزانه یا دستمزدی.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی