آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1397-12-06

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و خوش برخورد در محدوده مطهری

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و خوش برخورد در محدوده مطهری

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی