آگهی استخدام منشی خانم در یک واحد تولیدى

استخدام منشی خانم در یک واحد تولیدى

1397-12-06

استخدام منشی خانم در یک واحد تولیدى به صورت تمام وقت در محدوده شهر ری

استخدام منشی خانم در یک واحد تولیدى به صورت تمام وقت در محدوده شهر ری

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی