آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-28

استخدام منشی خانم با ظاهری آراسته با حقوق مناسب در محیطی مناسب پایه حقوق 600 تومان

استخدام منشی خانم با ظاهری آراسته با حقوق مناسب در محیطی مناسب پایه حقوق 600 تومان

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی