آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس

1397-12-06

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد خوب و زنگ خور بالا

اصفهان شاهین شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی