آگهی استخدام راننده خاور

استخدام راننده خاور

1397-12-06

استخدام تعدادی راننده خاور جهت همکاری در باربری با زنگ خور خوب و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده خاور جهت همکاری در باربری با زنگ خور خوب و محیطی دوستانه

تهران قزل قلعه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی