آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1397-12-05

استخدام کناف کار نیمه ماهر . تسویه هر ده روز یکبار . حقوق بستگی به کیفیت کار دارد.

استخدام کناف کار نیمه ماهر . تسویه هر ده روز یکبار . حقوق بستگی به کیفیت کار دارد.

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی