آگهی استخدام سرامیک کار در آتلیه معماری پارسا

استخدام سرامیک کار در آتلیه معماری پارسا

1397-12-05

استخدام سرامیک کار در آتلیه معماری پارسا ماهر کار پرداخت بصورت درصدی می باشد.

استخدام سرامیک کار در آتلیه معماری پارسا ماهر کار پرداخت بصورت درصدی می باشد.

پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی