آگهی استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی

استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی

1397-12-05

استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی به صورت اجاره ای 400 تومان

استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی به صورت اجاره ای 400 تومان

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی