آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-12-05

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر مجرد با حقوق مناسب جهت انجام امور دفتری

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر مجرد با حقوق مناسب جهت انجام امور دفتری

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی