آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-12-05

استخدام ناخن کار در آرایشگاه با مشتری.مسلط به تمامی انواع کاشت.

استخدام ناخن کار در آرایشگاه با مشتری.مسلط به تمامی انواع کاشت.

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی