آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فروش مواد غذایی و پروتئینی

استخدام منشی خانم در شرکت فروش مواد غذایی و پروتئینی

1397-12-05

استخدام منشی خانم در شرکت فروش مواد غذایی و پروتئینی مجرد با حقوق 1.300 م و بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت فروش مواد غذایی و پروتئینی مجرد با حقوق 1.300 م و بیمه

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی