آگهی استخدام کارمند اداری خانم در بیمه پاسارگاد

استخدام کارمند اداری خانم در بیمه پاسارگاد

1397-12-05

استخدام کارمند اداری خانم در بیمه پاسارگاد با حقوق مناسب در محیطی اداری

استخدام کارمند اداری خانم در بیمه پاسارگاد با حقوق مناسب در محیطی اداری

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی