آگهی استخدام سرپرست تولیدمهندسی شیمی در شرکت البرز پالایش اشتهارد

استخدام سرپرست تولیدمهندسی شیمی در شرکت البرز پالایش اشتهارد

1397-07-28

استخدام سرپرست تولید در شرکت البرز پالایش اشتهارد از بین فارغ التحصیلان شیکی همه گرایش ها جز صنایع غذا و مهندسی نفت و شیمی کاربردی و آشنا به وتص فیزیکی پتروشیمیایی

استخدام سرپرست تولید در شرکت البرز پالایش اشتهارد از بین فارغ التحصیلان شیکی همه گرایش ها جز صنایع غذا و مهندسی نفت و شیمی کاربردی و آشنا به وتص فیزیکی پتروشیمیایی

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی