آگهی استخدام نظافتچی باتجربه و متعهد در شرکت با دستمزد روزانه

استخدام نظافتچی باتجربه و متعهد در شرکت با دستمزد روزانه

1397-12-05

استخدام نظافتچی باتجربه و متعهد در شرکت با دستمزد روزانه

استخدام نظافتچی باتجربه و متعهد در شرکت با دستمزد روزانه

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی