آگهی استخدام نوازنده درام جهت همکاری در گروه

استخدام نوازنده درام جهت همکاری در گروه

1397-12-05

استخدام نوازنده درام جهت همکاری در گروه.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام نوازنده درام جهت همکاری در گروه.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی