آگهی استخدام فروشنده موبایل و لوازم جانبی

استخدام فروشنده موبایل و لوازم جانبی

1397-07-28

استخدام فروشنده موبایل و لوازم جانبی و اشنا به نصب نرم افزار و نصب گلس و ... جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس بگیرید.

استخدام فروشنده موبایل و لوازم جانبی و اشنا به نصب نرم افزار و نصب گلس و ... جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی