آگهی استخدام کارگر نصاب کاغذ دیواری

استخدام کارگر نصاب کاغذ دیواری

1397-12-05

استخدام کارگر نصاب کاغذ دیواری . از پایه کار را یاد میدهیم . دستمزد روزانه . کار تاعید ادامه دار می باشد.

استخدام کارگر نصاب کاغذ دیواری . از پایه کار را یاد میدهیم . دستمزد روزانه . کار تاعید ادامه دار می باشد.

کرج شاهین ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی